Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
20. DÖNEM POMEM KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
11.07.2017  

20. DÖNEM POMEM KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-    Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis Belgesinin” aslı ve üç adet fotokopisi, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10’uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise   “Askerlik Durum Belgesi” istenilecektir. - (Uzun dönem askerlik yapanlarda kesinlikle "terhis belgesi", kısa dönemlerde ise e-devlet çıktısını veya terhis belgelesinin getirilmesi)

 

2-       Nüfus cüzdanının aslı ve üç adet fotokopisi,

 

3- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı veya üniversite onaylı örneği; diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi(Yüksek Lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getirmeleri durumunda da kayıtları alınacaktır)(Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Üç adet fotokopisi),

 

4-    Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin okul diplomaların aslı veya onaylı fotokopisi; diploması olmayanlar ise hazırlık okuduklarına dair ( imzalı ve mühürlü) belgelerin asıllarını ve iki adet fotokopisini getirecek (2009' dan önce mezun olanlar diplomasında 4 yıl, 1+3 yıl, 3+1 yıl, Hazırlık+3 yıl ibaresi olanlar ve 2009 yılından sonra mezun olanlar 4+1 ve/veya 5 yıl yazanlar varsa), 

 

5-    Son altı ay içerisinde çekilmiş 10 adet fotoğraf (fotoğrafta sakal ve bıyık kesinlikle olmayacaktır.),

 

6-  1 Adet ikametgah Belgesi ve fotokopisi - (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınacak)    

 

7-    Vukuatlı nüfus kâğıt örneği - (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınacak)

 

8-    Evli ise eşinin kimlik fotokopisi,

 

9-  Evli ise evlilik cüzdanının ilk dört sayfasının fotokopisi (2 adet) ve eşinin iki adet fotoğraf, 

 

10-    Kendisinin veya eşine ait isim ve soy isim değişikliği, yaş tahsisi değişikliği yapanlar için mahkeme kararı aslı veya onaylı sureti, 

 

11-    Tezli-Tezsiz Yüksek lisans veya Doktora yapan öğrencilerin diplomaların asılları veya bitirme belgelerinin asılları ve üç adet fotokopisi getirilecek, 

 

12- Adayın Adli Sicil Belgesi (Evli ise eşinin de Adli Sicil Belgesi) - (Adliyeden veya e-devletten alınacak),

 

13-Kan gruplarını bilmeyen adaylar kan gruplarını kayıta gelmeden mutlak surette öğrenmeleri gerekmektedir. (Kan grubu belgesi getirilecektir.)

15- Askerliği yapan adaylar tarafından askerlik süresince alınan hava değişim raporu ile herhangi bir sebeple alınan sağlık kurulu raporları ve askerlikten muaf veya askerliğe elverişli olmayanların belgelerini kayıt sırasında POMEM Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Taahütname ve kefalet senedi, adayların POMEM Müdürlüğümüze kayıtları esnasında istenmeyecek, daha sonra Eğitim-Öğretimin başlangıcında istenecektir.
Adayların anne, babası varsa 18 yaşında büyük kardeşlerin doğum yılı ve yerini ayrıca kardeşlerin güncel adres bilgileri kayıt sırasında gerekmektedir. 
POMEM Müdürlüğümüze planlanan adayların 11 Temmuz 2017 Salı günü mesai bitimine kadar kayıtları yapılacak ve  eğitimlere başlanılacaktır. 11 Temmuz 2017 Salı günü  Müdürlüğümüzde mesai bitimine kadar hazır bulunmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.
  


 
POMEM’de KULLANIMI YASAK OLAN, GETİRİLMEYECEK ve EMANET ALINMAYACAK MALZEMELER
1-      Ses ve Görüntü Kayıt Özelliği Olan Akıllı Cep Telefonu, Bilgisayar, Tablet, Fotoğraf Makinası Kamera vs. gibi Elektronik Cihazlar
2-      Her türlü Oyun Aleti , Aracı ve Malzemesi
3-      Dr. Raporu ve Reçetesi Bulunmayan Bitkisel veya Tıbbi İlaçlar ve Her türlü Tıbbi Malzemeleri
4-      Her türlü Kesici ve Delici Aletler
     
      NOT: Adaylar saç, sakal ve bıyık tıraşını olmuş bir şekilde  okula geleceklerdir.
 
DİKKAT:  İstenecek yeni belgeler olabileceğinden, liste güncellenebilir. Bu yüzden internet sitemizin sık sık ziyaret edilmesi gerekmektedir.


DİKKAT: YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR OKULUMUZA  YEDEK OLARAK PLANLAMASI (KAYIT İÇİN ÇAĞRILAN) YAPILAN ÖĞRENCİLER İÇİNDE GEÇERLİDİR.
                                                                                                           
 
                           
 
 
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET
 • POLİS EŞLERİ KAYNAŞMA-YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRİME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI